Gastouderopvang in de buurt.

 

 

Beleid

 

 

Inspectierapporten

De rijksoverheid stelt aan gastouderbureaus kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, pedagogisch beleid, klachten, veiligheid en gezondheid en kwaliteit gastouderbureau.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en

veilige omgeving is daarom belangrijk.

Download hier het inspectierapport 2012.

Download hier het inspectierapport 2013.

Download hier het inspectierapport 2014.

Download hier het inspectierapport 2015.

Download hier het inspectierapport 2016.

Download hier het inspectierapport 2017.

 

Pedagogische visie

We hebben ons in onze pedagogische visie laten inspireren door pedagogen Rudolf Steiner en Loris Malaguzzi en door psycholoog Thomas Gordon.

In ons pedagogisch beleid stellen we de ontwikkeling van kinderen centraal. Ieder op zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden.

Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor anderen. Dat zij leren zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Hiermee zullen zij later hun eigen plekje in de maatschappij vinden.

Om kinderen in hun ontwikkeling positief te beïnvloeden, moeten zij zich veilig voelen bij de gastouder. Ze zullen er warmte en geborgenheid ervaren. Een taak van onze gastouders is om kinderen te prikkelen nieuwe dingen te leren, zo wordt de kinderen de mogelijkheid gegeven hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Onze gastouders hebben tevens te taak om grenzen aan te geven en deze te bewaken, zodat de ontwikkeling van de kinderen veilig en verantwoord verloopt en de kinderen normen en waarde eigen maakt.

Uiteraard kunt u het volledige pedagogisch beleidsplan bij ons opvragen.

 

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de belangen behartigen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigd de ouders.

Wij waarderen het enorm als ouders actief met ons willen meedenken. Uiteindelijk gaat er erom dat u tevreden bent. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de klachtenprocedure en de tarieven. Wilt u graag deel uitmaken van onze oudercommissie, dan kunt u zich aanmelden bij oc@gastouderbureauzonnekind.nl

 

Privacy Statement

Download hier de privacy verklaring van Gastouderbureau Zonnekind

 

 

Klachten

Zonnekind is aangesloten bij de geschillencommissie; Klachtenloket kinderopvang. Bij vragen omtrent het indienen van een klacht over Zonnekind kunnen ouders zich wenden tot:

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

info@klachtenloket-kinderopvang.nl

0900-1877 (€0,20 per gesprek)

 

Ook in 2017 zijn er geen klachten over ons ontvangen.

Download hier het openbaar klachtenverslag 2013

Download hier het openbaar klachtenverslag 2014

Download hier het openbaar klachtenverslag 2015

 

 

 

Gastouderbureau Zonnekind

Irenestraat 8, 4941 JN Raamsdonksveer

Telefoonnummer 06 41318668

 

------------------------------------

 

Kvk 54347041

LRKP 101722345

Bank relatie Rabobank

IBAN NL76 RABO 0169 9738 24

 

 

Betaalbaar goede kinderopvang

© Copyright F.F.D.P. van der Pluijm