Wat kunt u van ons verwachten?

 

Gastouderbureau Zonnekind is een geregistreerd gastouderbureau. Bemiddeling door ons geeft de ouders recht op kinderopvangtoeslag.

 

Bemiddeling

Na een uitgebreid intake gesprek gaan we voor u op zoek naar de juiste match.

Zodra deze gevonden is vindt er na een eerste kennismaking tussen u en de ouders een koppelgesprek plaats. In dit koppelgesprek zullen we alle puntjes op de i gaan zetten en vastleggen, zodat u beiden altijd zeker bent dat alles besproken is.

 

 

Veiligheid en hygiëne

Voor aanvang van de opvang vindt er een risico inventarisatie plaats gericht op veiligheid en hygiëne.

We ondersteunen u bij het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Tevens kunt u bij ons terecht voor tips en adviezen. De risico inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. Wij voorzien u van formulieren voor een ongevallenregistratie en toestemmingsformulieren voor o.a. medicijn gebruik. Bovendien maken we gebruik van meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

 

 

Registratie

Zodra u de vereiste documenten in uw bezit heeft zullen wij u aanmelden voor registratie in het beroepsregister. We zullen u ondersteunen bij het behalen van de vereiste kwalificaties en bij het bezoek van de GGD op de opvanglocatie.

 

 

Contract

Voor het ondertekenen van een contract wordt er altijd een concept contract ter beschikking gesteld.

In ons contract zitten geen kleine lettertjes. Als u een contract heeft met Zonnekind, kunt u tevens voor een ander bureau werken. Daarnaast hanteren wij geen boete clausules ook houden wij u niet aan een non-concurrentie beding.

 

 

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij de opvang samen met de u en de ouders. Wij bezoeken u minimaal twee keer per jaar.

 

 

Administratie

Wij maken gebruik van een online urenregistratie systeem. Hierin kunt u zelf een sjabloon aanmaken voor vaste uren, dit systeem bespaart u heel wat invultijd. Tevens kunt u hier overzichtelijk al uw facturen vinden en wordt uw jaaropgave maandelijks bijgewerkt. Wij factureren de ouders maandelijks en storten dit dagelijks aan onze gastouders door.

 

Internet

Desgewenst krijgt u van ons een eigen Zonnekind e-mail adres en een webpagina.

 

 

 

 

Gastouderbureau Zonnekind

Irenestraat 8, 4941 JN Raamsdonksveer

Telefoonnummer 06 41318668

 

------------------------------------

 

Kvk 54347041

LRKP 101722345

Bank relatie Rabobank

IBAN NL76 RABO 0169 9738 24

© Copyright F.F.D.P. van der Pluijm